วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประชุมคณะทำงาน NEC - Fair

เนื่องจาก nec รุ่น11/2551 หลานท่านได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารและเป็นคณะทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น: