วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 4

สวัสดีครับเพื่อนๆชาว NEC ม.บูรพารุ่น 11 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของกลุ่มเราในครั้งนี้รู้สึกเงียบเหงามากครับเพราะว่าสมาชิกของเรามากันน้อยมากเลยครับไม่ทราบว่าหายไปไหนกันหมด งานนี้มีพี่เสริฐ , คุณเล็ก , คุณโสภณ , ไพบูลย์ , คุณวริยา , คุณศิริพร มีเพียง 6 คนเท่านั้น บรรยากาศเลยเงียบเหงาไป ยังไงครั้งหน้าก็ขอให้พวกเราไปกันมากๆหน่อย นะครับ เพราะว่าคนจองห้องไม่ค่อยจะกล้าจองห้องเอาไว้ก่อนเลย สงสัยงวดหน้าต้องมารวมตัวกันก่อนแล้วค่อยหาร้านอาหารกันครับ
กลุ่มสังสรรค์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21.30 น.
1. มีการสรุปรายรับ - รายจ่าย ของ อ. ศิริพร (กฤชณัท) เอื้ออังกูร
โดยมีค่าเสื้อรุ่นและของขวัญอาจารย์ที่อบรม คงเหลือ 1,560 บาท
2. เงินคงเหลือค่าอาหารงานเลี้ยงสังสรรค์ของรุ่นรวม2ครั้ง จาก อ. ไพบูลย์
เป็นเงิน 1,550 บาทรวมทั้งสองบัญชี เป็นเงิน 3,110 บาท
กลุ่มเพื่อนๆในวันนั้นเห็นชอบให้มอบเป็นการกุศลคือ ทุนการศึกษาแก่นิสิต ม. บูรพา
ชั้นปีที่ 4 สาขาจุลชีววิทยา น.ส. ผกามาศ สาครจันทร์
ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูนี้ แต่มีปัญหาทางครอบครับที่
ไม่สามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายนี้
ทางกลุ่มเพื่อนๆ จึงเห็นความสำคญในการช่วยเหลืออนาคตของเยาวชนในครั้งนี้
จาก อ. วริยา (พี่แหม่ม)
ครับนอกจากวันนั้นพวกเราจะได้ทานอาหารอร่อยแล้ว
ยังได้ทำบุญกับอาจารย์ปุ๊และอาจารย์แหม่มด้วย..อิ่มบุญจริงจิ้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เสวนาพิเศษเรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2009”

ข่าวประชาสัมพันธ์ชาว NEC
เนื่องด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กำหนดจัด เสวนาพิเศษเรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2009”
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
::
จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะทำงานเครือข่าย NEC และสมาชิกภาคตะวันออกทุกท่าน
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังกล่าว ตามรายละเอียด ในเอกสารแนบ
ขอขอบคุณ
ณัฐชานันท์ บวบทอง
::
การเสวนาพิเศษ
เรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี ‘ 2009”
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
-------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์
- เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้ประกอบการสามารถ นำแนวคิดและประสบการณ์ ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และกิจการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ผู้เข้ารับฟังการเสวนา
- สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
- สมาชิกเครือข่าย NEC และผู้ประกอบการ NEC
- ผู้ประกอบการทุกระดับ
- หน่วยงานภาครัฐ
- ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาหลักสูตร
ช่วงเช้า (09.30 – 12.00) – บริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ จากผู้มีประสบการสูง (สำหรับผู้สนใจเป็นนักธุรกิจ) และการดำเนินกิจการต่าง ๆ
ช่วงบ่าย ( 13.00 – 16.30 ) - การเสวนาพิเศษ เรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี ‘ 2009”
วิทยากร
สว.สุรชัย ชัยตระกูล (สมาชิกวุฒิสภา)
รศ.ไว จามรมาร (ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์)
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (คณบดี คณะเศรษฐ์ศาสตร์ ม.รังสิต)
คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ค่าลงทะเบียน
- ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 300.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- สมาชิกเครือข่าย NEC ท่านละ 100.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สถานที่ ห้องแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
----ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ส่วนงานบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร -038-784064-7