วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฟรี : ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร

ฟรี : ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่าง
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

ฝึกอบรมการทำยาดมจากสมุนไพร(ยาดมสูตรพม่า)
ท่านจะได้รับความรู้ในการทำยาดมสมุนไพรที่ขายดีในขณะนี้
พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาดมสมุนไพร
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail:
tcocth@gmail.com
Link:
http://wwwtcocth.blogspot.com/

อบรมทำต้นไม้มงคล

อบรมทำต้นไม้มงคล

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยได้จัดอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์
ต้นไม้มงคล เช่นต้นเงินต้นทองและอื่นๆ
ท่านจะได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติการทำต้นไม้มงคลจากอาจารย์
วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ

(ค่าอุปกรณ์สือการสอน 200 บาท ค่าอบรมและเอกสารฟรี)

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น - 12.00 น.
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

รับผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองการฝึกอมรมที่ ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4E-mail:
tcocth@gmail.com
Link:
http://wwwtcocth.blogspot.com/