วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์NECภาคตะวันออก

ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการเครื่อข่ายNECภาคตะวันออก
ขอเชิญประชุมเพื่อจัดงานNEC FAIR ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
กำหนดการประชุมวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ร้า่นอาหารท่าเรือซีฟู๊ด อ่างศิลา ชลบุรี
ขอเชิญคณะกรรมการและที่ปรีกษาทุกท่านประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ตืดต่อ คุณ เกรียงยศ 081-175-1551 คุณ ไพบูลย์ 081-198-7689 คุณ เล็ก 086-374-0246

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ด่วน : รับสมัครงานเภสัชกรรมไทยจำนวนมาก

รับสมัครเภสัชกรแพทย์แผนไทยจำนวนมาก


ต้องการบุคลากรแภสัชกรแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะจำนวนมากเพื่อนำไปทำงาน

1. คุมโรงงานผลิตยาสมุนไพร(โรงงานผลิตยาแผนโบราณ)

2. คุมสถานที่นำเข้ายาแผนโบราณ

3. คุมร้านยาขยาแผนโบราณทั่วประเทศ


ที่ต้องการขณะนี้ คือ


1. คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา จ. ชันนาท

2. คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา พัทยา จ.ชลบุรี

3. คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา จ. ราชบุรี

4. คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา จ. นนทบุรี

5. คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา จ. เชียงราย

6. คุมร้านขายยาและโรงงานผลิตยา กรุงเทพมหานคร


สนใจติดต่อ ไพบูลย์

โทร 081-198-7689