วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
(New Entrepreneurs Creation -NEC)
ประจำปีงบประมาณ 2552
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้จัดโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
โทรศัพท์ 0-3810-2290 0-3810-2291, 03810-2293 กด 101 - 104, 106
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 6 )
ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( ครีมบำรุงผิวสมุนไพร )
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมบำรุงผิวสมุนไพร
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

ไม่มีความคิดเห็น: