วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

งานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 3

เพื่อนๆชาว NEC หลังจากเมื่องานเลี้ยงครั้งที่ 2 แล้วปรากฏว่าเรายังไม่ได้มีการนัดหมายถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ของกลุ่มเราเลย ผมได้ปรึกษาเพื่อนๆบางคนถึงงานเลี้ยงครั้งที่ 3 ว่าจะทำอย่างไรดีจึงมีผู้เสนอว่าให้กำหนดวันเวลาและสถานที่เลย ผมและเพื่อนได้ข้อสรุปว่างานเลี้ยงครั้งที่ 3 นี้ให้นัดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 17.30 น. สถานที่ ร้านอาหาร ครัวชนบท ถนน บายพาสหนองมน คือที่เดิมที่เราเคยไปกันครับ ห้องจองในนามของกลุ่ม NEC รุ่น 11 ครับช่วยประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆที่ไม่ค่อยจะได้เปิดดูเวบด้วยนะครับ (บอกต่อกันด้วยนะครับ) และขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ามาให้รีบแจ้งด้วย 1. ไพบูลย์ 2. อนุชัย 3. สันติ 4. สุรศักดิ์ 5. พนิดา 6. ธนัชญา 7. วิกานดา 8. ประเสริฐ 9. จักรกริช 10. สมบูรณ์ 11. วริยา 12. โสภณ 13. 14. 15. 16. 17. 18. ขอให้แจ้งรายชื่อกันมาด้วยนะครับ แล้วเจอกันที่งานเลี้ยงครับ
[ Click Me ]
[ Click Me ]

ไม่มีความคิดเห็น: