วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เฉลิมพระชนม์พรรณษา ๕ ธันวามหาราช


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะ NEC ม. บูรพา รุ่น 11/2551

ไม่มีความคิดเห็น: