วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ชวนเพื่อนๆNEC รุ่น 11 ส่งบทความและกิจกรรม-ธุรกิจ

สวัสดีครับ เพื่อนๆ NEC รุ่น 11/2551 ทุกคนผมมีความคิดว่าการจัดทำเว็บเฉพาะของกลุ่มเรามีจุด
ประสงค์คือการที่พวกเราไม่ลืมกันและพวกเรายังสามารถติดต่อและพูดคุยกันโดยไม่ขาดการติดต่อซึ่งกันและกันและยังเป็นเวทีที่เป็นแหล่งแจ้งข่าวต่างๆและให้ทุกคนได้ทราบด้วยขอให้เพื่อนได้จัดทำเว็บของตนเองและเมล์ของตนเองให้เรียบร้อยแล้วส่งเมล์มาที
E-mail:kriherbal.49@gmail.com ถึงผมได้ตลอดเวลา
สุดท้ายนี้ขอได้รับความร่วมมือจากทุกคนด้วย
( ชายกลาง )
30 มิถุนายน 2551

รายชื่อ - ที่อยู่สมาชิกกลุ่ม

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม NEC รุ่น 11/2551
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด
สภาพปัจจุบัน ธุรกิจที่สนใจ
เบอร์โทรศัพท์
1. นาย วีระพล วังคะฮาด
ประกอบอาชีพ ธุรกิจซัก อบ รีด
0-3888-207808-7612-6769
2. น.ส.จุฑาจิตต์ พัฒนทอง
ผู้ประกอบการ นวดไทย สปา และผลิตภัณฑ์
08-6523-3112 , 08-9127-6177
3. นาย จรัล เจริญศุภโชคกุล
ทายาทธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร
0-2462-6892 , 08-1907-4771
4. น.ส. อาภาพร บุรีศรี
ประกอบอาชีพ ร้านขายไอศครีม
08-9771-6755 , 08-6250-8209
5. นาย สุรศักดิ์ อุดมดิเรกวรกุล
ประกอบอาชีพ อุปกรณ์ไฟฟ้าและจานดาวเทียม
08-1652-2363 , 08-7505-5741
6. นาย ฉัตรมงคล ดอกแย้ม
เพิ่งสำเร็จการศึกษา แผนที่ online (biz map)
08-7145-5518 , 08-9402-2219
7. นาย ประยุทธ วิทยานุกรณ์
ประกอบอาชีพ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในรถยนต์
0-3846-7303 , 08-1340-0819
8. น.ส. ทัศนียา สำเภาเงิน
ประกอบอาชีพ ติดตั้งจานดาวเทียม
08-6350-0574 , 08-3712-3373
9. น.ส. ธนัชญา เหล่ามา
ผู้ประกอบการ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
08-6397-6983
10. นาย ชูศักดิ์ ริมภพลาภ
ประกอบอาชีพ -
08-6880-6068 , 08-1842-9959
11. น.ส. ศิริพร ตันตระกูล
ประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
08-7022-4470 , 08-1654-9870
12. นาย อนุชัย อนันตประยูร
ประกอบอาชีพ ห่อหมกปลาอินทรีย์
08-6374-0246
13. น.ส. พรทิพา ปิยะกมลรัตน์
ประกอบอาชีพ ร้านอาหาร+ที่พัก
08-1917-9471 , 08-1864-7607
14. นาย สันติ ญาติเสมอ (ประธาน)
ผู้ประกอบการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
08-6395-7616
15. นาย เกรียงไกร พรหมดีราช
ประกอบอาชีพ รับออกแบบบ้านเพื่อสร้างบ้านนิรภัย และ
บ้านประหยัดพลังงาน และทำกระทะเพื่อสุขภาพ
0-3868-2464 , 08-1176-7485
16. นาย โสภณ สุธีรังกูร
ทายาทธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ประดับบ้าน
08-9490-1023 , 08-7940-0200
17. นาย ประเสริฐ โกศล
ผู้ประกอบการ รับเหมาจัดสวน
08-1459-9024 , 08-5376-3631
18. น.ส. กัลยา สังข์สุขศิริกุล
ทายาทธุรกิจ เพาะพันธ์ปลาการ์ตูน
08-5932-5565 , 08-1944-1155
19. น.ส. วิกานดา เขียวอิ่ม
ทายาทธุรกิจ กระเบื้องเคลือบดินเผา
08-9807-9221 , 08-9482-6411
20. น.ส. วริยา วชิราวัธน์
ประกอบอาชีพ สมุนไพรขลู่สำเร็จรูปพร้อมชง
08-9188-6928 ม 0-3810-2833
21. นาย วรกันต์ ปันถี
ประกอบอาชีพ Food Court
08-9939-6416 ม 08-9940-3910
22. นาย ไพบูลย์ เจริญพรเวช
ประกอบอาชีพ จำหน่ายสมุนไพร,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
08-1198-7689 ม 08-7798-2834
23. นาย วุฒิชัย สุพานิช
ทายาทธุรกิจ Logistic
08-5214-0052 ม 08-6311-2536
24. นาย จักรกริช ชุมชัย
ผู้ประกอบการ จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
08-1637-1913
25. นาย ณฐภัทร ชื่นพงศ์พันธ์
ประกอบอาชีพ สมุนไพรแปรรูป
08-1654-9870 ม 08-1654-9870
26. นาย อัครัช ภูวะปัจฉิม
ประกอบอาชีพ อสังหาริมทรัพย์
08-9526-9775 , 08-1917-9471
27. นาง กรกนก มงคลนิธิพัฒน์
ประกอบอาชีพ เปิดร้านอาหาร เบเกอรี่ กาแฟ
08-9748-5061 , 08-1421-2161
28. น.ส. ตรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์
ผู้ประกอบการ ร้านกาแฟเดลิเวอรี่
0-2708-3279 , 08-7614-2625
29. นาย ธีรพันธ์ เหล่าสถิรวงศ์
ผู้ประกอบการ Apartment
08-6327-3231 , 08-1903-5099
30. นาง สุกฤตา สว่างปริฉัตร
ผู้ประกอบการ ร้านเครื่องเขียน สตูดิโอ
08-5283-4517
31. น.ส. ศิริพร เอื้ออังกูร
ประกอบอาชีพ ห้องพักให้เช่า
08-9441-6871
32. นาย คณิศร์ ดีพงสานนท์
ผู้ประกอบการ ส่งออกสบู่, เม็ดมะม่วงหิมพานต์, machine part
0-3875-0686 , 08-1921-2556
33. นาย ดำรงค์ เรืองปราชญ์
ผู้ประกอบการ ศูนย์รวมของฝากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
08-1851-5701
34. น.ส. อารีย์ ปลั่งดวง
กำลังศึกษาป.โท สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนอนุบาล
08-1916-1496 ,
35. นาย สมบูรณ์ อัศวงศานนท์
ประกอบอาชีพ ขายสินค้าทาง Web site
08-6302-0983 , 08-1408-7363
36. นาย ธนัช อุคพัชญ์สกุล
ผู้ประกอบการ ตกแต่ง ประดับยนต์
08-6831-9984 , 08-5095-4440
37. นาง พนิดา บรรพต ทายาทธุรกิจ กระเบื้องดินเผา
08-9834-8869 , 08-1803-1240
38. น.ส. ปิยะลักษณ์ บัวศรี
ประกอบอาชีพ รีสอร์ท ห้องพัก
08-6522-9282 , 08-6833-9605
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร. 0-3810-2291-2 (อัตโนมัติ) ต่อ 101-104,106 โทรสาร 0-3874-5798เว็บไซต์ : http://www.uniserv.buu.ac.th/