วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

งานสัมมนา " การพัฒนาธุรกิจในมิติทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดครบเครื่อง "

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาธุรกิจในมิติทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดครบเครื่อง " จึงขอเชิญท่านสมาชิกกลุ่ม NEC รุ่น 11 ทุกท่านได้รับทราบทั่วกันครับ โดยมีรายละเอียดตามที่เอกสารแนบมาครับ ในรายการนี้ฟรีตลอดรายการครับแต่ไม่มีที่พักให้นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 12 กันยายน 2551 ครับ โทรสาร 0-3826-1201

ไม่มีความคิดเห็น: