วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฟรี : ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร

ฟรี : ขอเชิญอบรมการทำยาดมสมุนไพร

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร โดย ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย
ขอเชิญท่านที่สนใจในการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรต่าง
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแปรรูปสมุนไพร
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

ฝึกอบรมการทำยาดมจากสมุนไพร(ยาดมสูตรพม่า)
ท่านจะได้รับความรู้ในการทำยาดมสมุนไพรที่ขายดีในขณะนี้
พร้อมสูตรส่วนประกอบและได้ฝึกทำยาดมสมุนไพร
วิธีจัดทำฉลาก และเทคนิกการจัดจำหน่าย

รับผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน
สนใจติดต่อจองฝึกอบรมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โทรศัพท์ 086-000-8898 , 02-921-3383-4
E-mail:
tcocth@gmail.com
Link:
http://wwwtcocth.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น: