วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เครือข่าย NEC

ภาพบรรยากาศการร่วมประชุมเครื่อข่าย NEC ภาคตะวันออก โดยมีตัวแทนของnec ม.บูรพารุ่น 11/2551เข้าร่วมด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าของกลุ่ม nec ภาคตะวันออกที่เราได้เข้าร่วมอยู่ของให้พื่อนๆสมาชิกกลุ่ม รุ่น11/2551ทุกท่านได้เข้ามาใช้เวทีแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเว็บไซต์ของเรากำลังจะลิ้งค์เข้าnec ภาคตะวันออกจึงขอให้ทุกท่านได้เตรียมขอมูลธุรกิจต่างๆและเว็บไซต์ส่วนตัวให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อที่จะได้นำมาลงหรือนำมาลิ้งค์เข้ากับ nec-eastern.com


เว็บไซต์ของ nec ภาคตะวันออก - http://www.nec-eastern.com/

ไม่มีความคิดเห็น: