วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เสวนาพิเศษเรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2009”

ข่าวประชาสัมพันธ์ชาว NEC
เนื่องด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กำหนดจัด เสวนาพิเศษเรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2009”
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
::
จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะทำงานเครือข่าย NEC และสมาชิกภาคตะวันออกทุกท่าน
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังกล่าว ตามรายละเอียด ในเอกสารแนบ
ขอขอบคุณ
ณัฐชานันท์ บวบทอง
::
การเสวนาพิเศษ
เรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี ‘ 2009”
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
-------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์
- เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้ประกอบการสามารถ นำแนวคิดและประสบการณ์ ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และกิจการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ผู้เข้ารับฟังการเสวนา
- สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
- สมาชิกเครือข่าย NEC และผู้ประกอบการ NEC
- ผู้ประกอบการทุกระดับ
- หน่วยงานภาครัฐ
- ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาหลักสูตร
ช่วงเช้า (09.30 – 12.00) – บริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ จากผู้มีประสบการสูง (สำหรับผู้สนใจเป็นนักธุรกิจ) และการดำเนินกิจการต่าง ๆ
ช่วงบ่าย ( 13.00 – 16.30 ) - การเสวนาพิเศษ เรื่อง “กุญแจไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี ‘ 2009”
วิทยากร
สว.สุรชัย ชัยตระกูล (สมาชิกวุฒิสภา)
รศ.ไว จามรมาร (ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์)
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (คณบดี คณะเศรษฐ์ศาสตร์ ม.รังสิต)
คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ค่าลงทะเบียน
- ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 300.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- สมาชิกเครือข่าย NEC ท่านละ 100.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สถานที่ ห้องแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
----ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ส่วนงานบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร -038-784064-7

ไม่มีความคิดเห็น: