วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ชวนเพื่อนๆNEC รุ่น 11 ส่งบทความและกิจกรรม-ธุรกิจ

สวัสดีครับ เพื่อนๆ NEC รุ่น 11/2551 ทุกคนผมมีความคิดว่าการจัดทำเว็บเฉพาะของกลุ่มเรามีจุด
ประสงค์คือการที่พวกเราไม่ลืมกันและพวกเรายังสามารถติดต่อและพูดคุยกันโดยไม่ขาดการติดต่อซึ่งกันและกันและยังเป็นเวทีที่เป็นแหล่งแจ้งข่าวต่างๆและให้ทุกคนได้ทราบด้วยขอให้เพื่อนได้จัดทำเว็บของตนเองและเมล์ของตนเองให้เรียบร้อยแล้วส่งเมล์มาที
E-mail:kriherbal.49@gmail.com ถึงผมได้ตลอดเวลา
สุดท้ายนี้ขอได้รับความร่วมมือจากทุกคนด้วย
( ชายกลาง )
30 มิถุนายน 2551

ไม่มีความคิดเห็น: