วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ตีนกับตา

ในสถานการณ์ปัจจุบันี้สังคมกำลังสับสนและส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการใหม่ทุกคน
เพื่อเป็นการคลายเครียตและพักผ่อนอารมภ์ที่หงุดหงิดกันทั่วหน้า
ตีนกับตา
ตีนกับตา .....................อยู่กันมา ......................แสนผาสุข
จะนั่งลุก ......................ยื่นเดิน ..................... ...เพลินหนักหนา
มาวันหนึ่ง .................. ตีนทะลึ่ง ......................เอ่ยปรัชญา
ว่าตีนมี .......................คุณกับตา ......................เสียจริงจริง
ตีนช่วยพา ..................ตาไป ...........................ที่ต่างต่าง
ตาจึงได้ .....................ชมนาง ........................และสรรพสิ่ง
เพราะฉะนั้น ................ดวงตา ........................จงประวิง
ว่าตีนนี้ .......................เป็นสิ่ง .........................ควรบูชา
ตาได้ฟัง .....................ตีนคุยโม้ .....................ให้หมั่นใส้
จึงร้องบอก ................ออกไป .........................ด้วยโทสา
ว่าที่ตีน ......................เดินเหินได้ ....................ก็เพราะตา
ดูบรรดา .....................เศษแก้วหนา ................ไม่ตำตีน
เพราะฉะนั้น ...............ตาจึง .............................สำคัญกว่า
ตีนไม่ควร ..................จะมา .............................คิดดูหมิ่น
สรุปแล้ว .....................ตามีค่า .........................มากกว่าตีน
ทั่วธานินท์ .................ตีนไปได้ ........................ก็เพราะตา
ตีนได้ฟัง ....................ให้คั่งแค้น ......................แสนจะโกรธ
จึงวิ่งโลด ...................กระโดดไป .....................ใกล้หน้าผา
เพราะอวดดี ................คุยเบ่ง ..........................เก่งกว่าตา
ดวงชีวา ......................จะดับไป .......................ไม่รู้เลย
ตาเห็นตีน ...................ทำเก่ง ..........................เร่งกระโดด
ก็พิโรธ .......................แกล้งระงับ .....................หลับตาเฉย
ตีนพาตา ....................ถลาล้ม .........................ทั้งก้มเงย
ตกเหวเลย ..................ตายห่า ..........................ทั้งตาตีน

ไม่มีความคิดเห็น: