วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วันพบปะสังสรรกลุ่ม NEC รุ่น 11/2551

วัสดีครับเพื่อนๆกลุ่ม NECม.บูรพารุ่น 11/2551 ทุกคน ผมขอประชาสัมพันธ์มาถึงเพื่อนๆทุกคนเรื่องนัดเลี้ยง สังสรรในวัน เสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 เวลา16.00น. สถานที่ สวนอาหาร ครัวชนบท ( ที่เดิม )ถนน บายพาสหนองมน ขอให้เพื่อนทุกคนมากันให้ พร้อมหน้าด้วยครับและ ช่วยบอกเพื่อนต่อๆกันด้วยครับและอย่าลืมช่วยเมล์มาบอกว่ามีใครจะมาบ้างจะได้แจ้งชื่อและจำนวนคนด้วยขอบคุณครับ
รายชื่อเพื่อนๆที่จะมา 1. อ।วริยา 2। อ. ศิริพร 3. ไพบูลย์ 4. อนุชัย 5. สมบูรณ์ 6. ประเสริฐ 7. ธีรพันธ์ 8. วุฒิชัย 9. วิกานดา 10. จรัล 11. กัลยา 12. กรกนก 13. ธนัชญา 14. สุกฤตา 15. ธนัช 16. วรกันต์ 17. พนิดา 18. ประยุทธ 19. จักรกริช 20. ดำรงค์ 21. จุฑาทิพย์ 22. สุรศักดิ์ 23. ณัฐภัทร 24. ปิยะลักณ์ 25. อารีย์
26. โสภณ

1 ความคิดเห็น:

กรกนก กล่าวว่า...

ถึงเพื่อนๆ NEC ม.บูรพา รุ่น 11/2551 ฝากความคิดถึงเพื่อนๆทุกคน ขอแสดงความยินดีกับคุณไพบูลย์ ขอบคุณที่แจ้งข่าวให้ทราบ ขอรับรองว่าไปร่วมงานแน่นอนค่ะ