วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สำเร็จแล้ว - พิธีปิดการอบรม NEC ม. บูรพา รุ่น 11/2551

ดีใจกันถ้วนหน้าสำหรับสมาชิกกลุ่ม NECรุ่น 11/2551
ทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ได้ อยู่ร่วมอบรมด้วยกันรู้สึกถึงความ รักใคร่สามัคคีและตั้งใจเข้าอบรมทุกคน ได้ทำกิจกรรม , ทานข้าว ( ห่อหมกปลาอินทรีย์อร่อยมาก ), สังสรรค์ , พูดคุย , ไปดูงาน ร่วมกันเป็นที่ สนุกสนานผมคิดว่าเมื่อได้จบการอบรม แล้วเพื่อนๆทุกคนคงจะคิดถึงกัน ในวันปิดการอบรม และร่วม รับประทานอาหารที่ร้านอาหารและภายในงานทุกคนลงความ เห็นว่าน่าจะมีการพบ ปะกันในกลุ่ม โดยมีผู้เสนอว่าจะจัดให้มี การพบกันทุก 2 เดื่อนและกำหนดประมาณทุกเสาร์ สื้นเดื่อน โดยเพื่อนๆจะได้รับการติดต่อ จาก เลขาของกลุ่ม ( คุณ เป้ ) หรืออาจจะมีการแจ้ง ข่าวโดยผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มที่ http://nec112551.blogspot.com/ และฝากถึงเพื่อนๆทุกคนได้ร่วมกันสร้างเว็บไซต์ของกลุ่มให้ เป็นที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลาง ของพวกเราทุกคนและผมได้
ส่งรูปมาให้ชมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: